Samson med spegling jul_snö

Skargardliten Skargard2liten Skargard3liten SkargardBodinliten Malinliten Majaliten Mojaliten Myliten Mirjamliten Matildaliten Maryliten Majongliten Madiganliten Mississippiliten Minelvaliten Mysingenliten Mareliten Maloliten Merrimacliten McRilloliten Mullenoliten Merkantilialiten MaagenSlingenliten Malorenliten Molluckenliten Mandalayliten Maximilialiten Malgomajliten Matematicaliten Mesantropenliten Mandolinliten Muskoliten McApereliten Maison22liten Marionettliten

Muskö

Skärgårdsmiljö 2

Skärgårdsmiljö

Matematica

Malgomaj

Maximilia

Mandalay

Mollucken

Malören

Maagen Slingen

Merkantilia

Mullenö

McRillo

Merrimac

Malö

Mare

Mysingen

Minelva

Mississippi

Madigan

Majong

Mary

Matilda

Mirjam

My

Möja

Maja

Malin

Vad kanske inte alla vet är att tidigare kollegan Bengt Carlson även är en fena på att skapa i trä.
Här visar vi lite smakprov på mer eller mindre sjövärdiga skutor m.m. vilka vuxit fram i Bengts snickarbod.
(Klicka på kreationerna för att kika lite närmare).

Mesantropen

Mandolin

Skärgårdsmiljö 3

Skärgårdsmiljö 4

McApere

Maison 22

Marionett

MotMedliten

Mot & Med

MotMedliten1

Mot & Med

Messengerliten

Messenger