Samson med spegling jul_snö

Broschyrer Tidningar Annonser Utställningar Presentation Korsord

FVBFVBforetagetknapp

Presentationsbroschyr för FVB Sverige ab.
16-sidig A4-broschyr.
(Den läckra illustrationen på omslaget är producerad av LAJ).

FolderADataknapp

För vår kund Å-DATA har vi tagit fram denna företagspresentation.
4-sidig A4-folder.

CMNknapp

Inlaga i tidingen Mersmak för vår kund Coop Medlem Norrort.

Vistudieknapp

24-sidig A4-broschyr som grundskolorna i Sverige använder.
Uppdragsgivare: Vi-skogen

VBSvea20101knapp1

Verksamhetsberättelse för Coop Medlem Norrort.
Broschyr i A5-format, 24 sidor.

VBSvea20101knapp

Verksamhetsberättelse för Konsumentföreningen Svea.
16-sidig broschyr.

FolderHMCknapp

4-sidig A5-folder för Hjälpmedelscentrum.

Sveafolderknapp

4-sidig folder för Ktf Svea.
Vad är och gör Konsumentföreningen Svea?

Rudbeckfolderknapp

Presentation av Rudbeckianska Gymnasiet i Västerås.

RapportMalarbananknapp

A4-broschyr över slutrapport Mälarbanan.
Uppdragsgivare: Banverket.

FolderMinimotoknapp

En liten presentationsfolder för Racingsporten Minimoto/MiniGP.
Uppdragsgivare: SVEMO (svenska motorcykel- och snöskoterförbundet).

FolderVattenbokknapp

Vattenboken - en 16-sidig A4-broschyr som vi gjort på uppdrag av Mälarenergi.
Boken distribueras till mellanstadieklasser inom Västerås kommuns skolor.
De fina teckningarna har LAJ Illustration fixat.

FolderTjansterknapp

4-sidig A4-folder som presenterar ett urval av Mälarenergis tjänster.

Kadesjosforetagknapp

Företagspresentation, 6 sidor A4.
Uppdragsgivare: Kadesjös, Västerås.

FolderLillauddenknapp

A4-folder som "intresse-väckare" för nyproduktion av bostäder på Lillåudden i Västerås.
Uppdragsgivare: Kadesjös, Västerås.

FolderEnviLoopknapp

Folder för vår kund MM EnviLoop AB. Företaget levererar tjänster och IT-produkter för att minimera miljöpåverkan från processindustrier och kraftvärmeverk.

FolderCompetensknapp

För utbildningsföretaget Competens i Linköping producerade vi denna broschyr som beskriver utbildningar för verkstadsindustrin.

Broschyrer och foldrar till olika uppdragsgivare.
(Klicka på bilderna för lite större presentation).

Annonser Presentation