snurrny

Åt vilket håll roterar de blå cirklarna?
-Ja, det är faktiskt du själv som bestämmer. Pröva och se!