graydot

Fokusera på svarta pricken i centrum.
Se sedan hur den grå ytan tycks försvinna.