Tommy Olsson
Genuin västmanlänning, dock med rätt lösa rötter

Började sin grafiska bana på Sala Maskinfabrik(numera Metso). Jobbade där först som offset-tryckare och senare på deras interna reklamavdelning.

Efter några år gick han vidare som originalare på reklambyrån Marknadskontakt vilka sedermera utvecklade SDR Svensk Direktreklam.

Efter ytterligare några år var det Konsum Västmanland som lockade med en anställning på informations- och reklamavdelningen. Under 10 år producerades annonser, flygblad, tidningsbilagor, bussreklam, SP-material m.m. i ett glatt gäng på Konsum i Västerås.

På reklamavdelningen fanns kollegan Carlson som tillsammans med Olsson den 1 mars -89 sjösatte Samson Reklam.

Intressen:
- det mesta som flyger, har haft segelflygcertifikat. Medlem i Simulatorgruppen på Västerås Flygmuseum.
Fotograferar och filmar flyg.

Stäng!

TommyOlssonvit