waveblade

Blad som har en tydlig illusorisk vågrörelse.